Pirkimo- pardavimo taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato pirkėjo ir pardavėjo teises, www.mondayqueen.com.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. Parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. Parduotuvėje taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

     2. Asmens duomenys.

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje pirkėjas gali:

2.1.1. Užsiregistruodamas šioje el. Parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.1.2. Nesiregistruodamas šioje el. Parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. Taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Už neteisingai įvestus duomenis www.mondayqueen.com neatsako.

2.3. Pirkėjas detaliau sužinoti apie www.mondayqueen.com vykdomą duomenų apsaugos politiką gali sužinoti el. parduotuvės skiltyje „Privatumo politika”.

       3. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

3.1. El. parduotuvėje pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

3.2. El.parduotuvės sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai pirkėjas paspaudžia mygtuką „patvirtinti užsakymą ir apmoka vienu iš pasirinktų būdų.

3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.4.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pinigus pirkėjas perveda į el. Parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenųsaugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

3.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. Parduotuvės banko sąskaitą.

      4. Prekių pristatymas.

4.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas el. parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.3. Prekės pristatomos registruotu Lietuvos paštu arba kitu būdu, kurį pasirenka iš pardavėjo pateiktų būdų, užsakant prekes.

4.4. Pardavėjas pristato pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Po apmokėjimo visi užsakymai išsiunčiami per 1-2 d.d. jei po 3 dienų jūsų užsakymo statusas neatsinaujino – susisiekite su mumis el. paštu. Šie terminai yra preliminarūs, pristatymo laikas gali kisti nuo šventinio laikotarpio ar kitų nenumatytų atvejų.

4.5. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

4.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio neatitikimus, privalo pašto arba kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui ar atsiimant prekes pašte. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir (ar) kurjerio / pašto pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

  1. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

5.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

5.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.mondayqueen.com el. parduotuve.

5.3. Užsiregistravęs pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis pirkėjo prisijungimo duomenimis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.

5.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis ir kita www.mondayqueen.com pateikta informacija ir taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

5.5. Jei pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

  1. Rinkodara ir informacija.

6.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

6.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

6.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „kontaktai“ nurodytais el. pašto adresais.

6.5. Pardavėjas neatsako jei pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  1. Baigiamosios nuostatos.

7.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis lr įstatymais ir teisės aktais.

7.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami lr įstatymų nustatyta tvarka.

What Our Clients Say
7 reviews